Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mając na celu poprawę czytelnictwa w Polsce dofinansowuje i realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Biblioteka Narodowa realizuje kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, który jest kontynuacją Priorytetu 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Celem tego programu jest poprawa oferty bibliotek publicznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach jest beneficjentem tego programu.Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu mając na celu poprawę czytelnictwa w Polsce dofinansowuje i realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.